ЦЭМБЭН

Нягт нэхээстэй, хоёр талдаа үсэрхэг, нарийн энтэй, нэг зүйлийн зузаан ноосон нэхмэл бараа: цэмбэн дэлгэрэнгүй... (цэмбээр хийсэн дээл) - Том мөнгөн товчтой хүрэн цэмбэн дээлийн энгэрийг яржээ. П.Хорлоо. Багш., цэмбэн бүтээлэг (цэмбээр хийсэн бүтээлэг), цэмбэний фабрик [хуучирсан] (цэмбэ хийдэг үйлдвэрийн газар), орос цэмбэ (одончуу), тал цэмбэ (даавуу артай өнгөн тал нь үсэрхэг нэг зүйл бөс), төвөд цэмбэ (төвөд оронд хийдэг, нягт нэхээстэй, хоёр талдаа үсэрхэг, нарийн энтэй нэг зүйл цэмбэ), хятад цэмбэ (хятад оронд хийдэг, төвөд цэмбэтэй адилавтар нэг зүйл бүдүүн ширхэгтэй бөс).