ЦҮЛД :
/ ургамал /

цүлд мөөг (шилмүүст ба навчит ойн хөвх, хөрсөн дээр ургадаг, нэг зүйл мөөг).