ЦҮГЦҮҮРЭГ

Цүү төмөрт углах гогцоо төмөр; эр цүү: хаалганы цүгцүүрэг (хаалганы цүү төмөрт углах гогцоо төмөр, эр дэлгэрэнгүй...