ЦУУЛЬСДАХ

1. Юманд хянуур болгоомжгүй хандсанаас болж буруудах;


2. Юмыг хэр хэмжээнээс хэтрүүлэх, цүүлсдэх.