ЦУУГИЛДАХ

1. Олноороо цуугиан, үймээн гаргах: үймэлдэн цуугилдах (олуул үймэлдэн шуугилдах) - Үймэлдэн дэлгэрэнгүй... Хөх монголын хөх туг.,


2. [шилжсэн] Хэрүүл маргаан дэгдэх.