ЦӨЛ

Ургамал бүрэн ургах нөхцөлгүй, байнгын хуурай уур амьсгалтай, хулан, алагдаахай, могой, гүрвэл, хилэнцэт хорхой, аалз дэлгэрэнгүй...

цөл нутаг бараг усгүй, ургамалгүй, хуурай уур амьсгалтай, зэлүүд нутаг
цөлийн бүс сийрэг таруу өвслөг, сөөглөг ургамалтай, цөл зонхилсон байгалийн бүс, монголын өмнөд хэсэг, цөлийн бүсэд хамаарагддаг бөгөөд манай нутаг дэвсгэрийн арваад хувийг эзэлдэг
цөлжүү хээрийн бүс цөлийн болон хээрийн ургамалжил сөөлжилдөхгүй, өвслөг ургамлаас монгол өвс хялгана, таана зэрэг зонхилсон Төв Азийн өвөрмөц хээр
цөлийн царцаа бие нь тавин есөөс жаран нэгэн миллиметр, олноор нүүдэллэдэг, таримал ургамлыг их хөнөөдөг, царцааны овгийн амьтан
элсэн цөл элс манх бүхий ус ургамалгүй газар
зэлүүд цөл хүн, амьтангүй зэлүүд цөл газар
говь цөл ургамал тачир сийрэг, ой модгүй, усгүй шахам хээр тал газар ба байнгын хуурай уур амьсгалтай байгалийн бүс
атакамын цөл

Манай гаригийн хамгийн хуурай цөлүүдийн нэг