ЦОО I

Хуучраагүй, шив шинэ: цоо бүтэн (эдлэл, бараа зэргийн гэмтэл сэвгүй бүрэн бүтэн байдал), цоо дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (шив шинэ, бүр шинэ) - Цоо шинэ цагаан даавуу дэвссэн. П.Хорлоо. Багш., цоо шинэ агуулгатай (урьд өмнө байгаагүй нэн шинэ агуулгатай) - Цоо шинэ агуулгыг хадгалжээ. “Цог” сэтгүүл., цоо шинэ гутал (шив шинэ гутал), цоо шинэ дээл (шив шинэ дээл) - Цоо шинэ сэгсүүргэн дээлээр хучсан байв. С.Удвал. Их хувь заяа.

цоо шинэ шив шинэ, бүр шинэ
Ижил үг:

ЦОО II:

ЦОО III

монгол бичиг нь буруу байна

Зочин 2015-09-29 10:26:31