ЦАЛГИГДАХ

Шингэн зүйлийн халгин гарах: ус цалгигдах (ус савнаасаа цалгин гарах).