баримт бичиг

тодорхой мэдээллийг дамжуулах, хадгалах зорилгоор тусгайлан бүтээсэн бодит зүйл, бичиг

албан бичиг

баримт бичиг боловсруулах

Зочин 2016-08-01 08:17:47