ХЭР II

1. Хэмжээ, чадал чинээ: бэлтгэлийн хэр (бэлтгэлийн төвшин, хэмжээ), хөрөнгө мөнгөний дэлгэрэнгүй... (хөрөнгө мөнгөний хэмжээ), чадахын хэрээр (чадах чинээгээр, чадах хэмжээгээрээ), хэрээ мэдэх (чадлаа мэдэх), хэрээ мэдэхгүй (чадал чинээгээ мэдэхгүй), хэрээс хэтрэх (чадлаас хэтрэх), хэрээр (чадах чинээгээр), хэрээрээ ажиллах (чадах чинээгээрээ ажиллах), чадлын хэрээр хийж, хэрэглэхийн хэрээр авах (чадлаараа ажиллаж, хэрэгцээнийхээ хэмжээгээр авах), хэр хэмжээ [хоршоо] (чадал чинээ) - Бичиг уншсаны хэр хэмжээ их багын улмаас …; Б.Ринчен. Марк Твений минь махыг идэж дээ., хэрээ мэдэж, бяраа тань [зүйр цэцэн үг] (өөрийнхөө чинээгээр бай), хүн хэрээрээ, тэмээ тэнгээрээ [зүйр цэцэн үг] (өөрийнхөө мэдлэг чадварыг мэдэж байх гэсэн санаа) - хөнжлийн хэрээр хөлөө жийх, адууны хэрээр исгэрэх [зүйр цэцэн үг] (хэр чинээгээрээ байх);


2. Аль, ямар, зэрэг: аль хэр (аль зэрэг), хэр зэрэг (аль зэрэг) - Танай энд хүмүүс нэгдлийн мал хөрөнгөнд хэр дэлгэрэнгүй... Ц.Ням-Осор. Юу гэнээ хөө?., хэр олон (ямар зэрэг, аль зэрэг олон);

3. Үе, үес, орчим: үдийн хэрд (үдийн орчим) - Тэгэвч бага үдийн хэрд нэлээд олон хүн цугларсан байв. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., шөнө дундын хэрд (шөнө дундын орчим), одоо хэр (одоохондоо, одоо болтол), энэ хэр (энэ үед, одоо болтол) - Энэ хэр аав нь эзгүй байв. Н.Банзрагч. Зам;
4. Энгийн, ерийн, бараг: хэрийн юм (ерийн юм, бага сага юм), хэр баргийн юм (барагтай юм) - Ер нь тэгээд алс дэлгэрэнгүй... Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө., хэртэй бол чингэхгүй (барагтай бол чингэхгүй, ер нь л бол тийм юм хийхгүй);
5. Хөрөнгө чинээ, өв хөрөнгө: хэрийг дагах (өвөө сахиж ангижрахгүй), хэр олохгүй (хэргүй), хэргүй дэлгэрэнгүй...
бэлтгэлийн хэр бэлтгэлийн төвшин, хэмжээ
хөрөнгө мөнгөний хэр хөрөнгө мөнгөний хэмжээ
чадахын хэрээр чадах чинээгээр, чадах хэмжээгээрээ
хэрээ мэдэх чадлаа мэдэх
хэрээ мэдэхгүй чадал чинээгээ мэдэхгүй
хэрээс хэтрэх чадлаас хэтрэх
хэрээр чадах чинээгээр
хэрээрээ ажиллах чадах чинээгээрээ ажиллах
чадлын хэрээр хийж хэрэглэхийн хэрээр авах чадлаараа ажиллаж, хэрэгцээнийхээ хэмжээгээр авах
хэр хэмжээ чадал чинээ
хэрээ мэдэж бяраа тань өөрийнхөө чинээгээр бай
хүн хэрээрээ тэмээ тэнгээрээ өөрийнхөө мэдлэг чадварыг мэдэж байх гэсэн санаа
хөнжлийн хэрээр хөлөө жийх адууны хэрээр исгэрэх хэр чинээгээрээ байх
аль хэр аль зэрэг
хэр зэрэг аль зэрэг
хэр олон ямар зэрэг, аль зэрэг олон
үдийн хэрд үдийн орчим
шөнө дундын хэрд шөнө дундын орчим
одоо хэр одоохондоо, одоо болтол
энэ хэр энэ үед, одоо болтол
хэрийн юм ерийн юм, бага сага юм
хэр баргийн юм барагтай юм
хэртэй бол чингэхгүй барагтай бол чингэхгүй, ер нь л бол тийм юм хийхгүй
хэрийг дагах өвөө сахиж ангижрахгүй
Ижил үг:

ХЭР I

ХЭР III:

ХЭР IV

ХЭР V

Хэр-урт гэсэн утгыг бас агуулж байгаа. Одоо түрэг хэлэнд урт гэсэн утгаа алдаагүй байгаа.

Хөнжлийн хэрээр хөлөө жий. Хөнжлийн уртаар хөлөө жий гэсэн үг.

Зочин 2018-03-29 14:37:34