ХЭЛМЭГДЭХ

1. Аюул зовлонд өртөж чирэгдэх, үрэгдэх: дайн дажны хөлд хэлмэгдэх (дайн дажинд өртөж чирэгдэх) - дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил;


2. Хилсээр хохирох - Тэнд хэлмэгдсэн хүмүүсийн хүүрийг, лам нар хүрээнээс зайлуулан хүн оршуулдаг газар аваачдаг байв. дэлгэрэнгүй...

Өөрийн хийгээгүй хэрэгийнхээ төлөө шийтгэл хүлээх

Хүн алсангэж гүтгүүлэх

Зочин 2018-10-02 14:11:13