БАРИА III:
/ анагаах /

ясан бариа (яс мах ихэд шимшрэн өвдөх өвчин), ясан бариа тусах (яс шархирч дэлгэрэнгүй...

ясан бариа яс мах ихэд шимшрэн өвдөх өвчин
ясан бариа тусах яс шархирч өвдөх
Ижил үг:

БАРИА I

БАРИА II

БАРИА IV

I will be putting this daiznzlg insight to good use in no time.

I will be putting this daiznzlg insight to good use in no time.

Зочин 2015-08-01 18:42:35