ХЭВЛЭЛ

1. Хэвлэн гаргасан ном зохиол, сонин сэтгүүл - Түүний нэгэн гэрч хэвлэлд монгол утга зохиолын зүйлийг судлагч дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан: хэвлэл захиалга (хэвлэл захиалах үйл явц), хэвлэлд нийтлэх (ном сонинд хэвлэгдэх), хэвлэлийн алдаа (хэвлэн гаргасан зүйлийн үг, үсгийн алдаа), хэвлэлийн нүүр (ном бичиг, сонин сэтгүүлийн нүүр бүрийн хэвлэлийн өрц ба хөвөө захыг багтаасан тал хуудас), хэвлэлийн өрц (ном, сэтгүүл зэргийн нүүр бүрийн үсэг, зургийг өрсөн байдал), хэвлэлийн тоо (хэвлэсэн тоо ширхэг), хэвлэлийн тэг (дармалласан үсгийн хэлбэр), хэвлэлийн хуудас (а. Ном хэвлэлийн нүүр, тал; б. Ном, сонин, сэтгүүл зэрэг хэвлэл; в. 60х84, 60х92, 70х92, 70х108, 84х108 сантиметрийн хэмжээтэй хэвлэлийн цаасны талбайн хэмжээ) - Сүүлийн үес утга зохиол уран сайхны шүүмжлэлийн талаар манай уран бүтээлчид сонин хэвлэлийн хуудаснаа өргөн яриа явуулав. “Цог” сэтгүүл., цэргийн хэвлэл (цэрэг дайчдад зориулсан хэвлэл), хэвлэл мэдээлэл [хоршоо] (хэвлэх, мэдээлэх хэрэгсэл), ном хэвлэл [хоршоо] (хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон зохиол бүтээл, сонин сэтгүүл) - Эрт хатуурдаг учраас намар малд онцгүй гэж зарим ном хэвлэлд бичсэн байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., сонин хэвлэл [хоршоо] (олон нийтэд мэдээ, мэдээллийг хүргэх, дамжуулах зорилгоор гаргаж буй хэвлэмэл материал) - Сонин хэвлэл дээрээс чи зургийг нь харсан ч байж магадгүй гээд хувинтай усаа ган руугаа цул хийтэл хөнтөрснөө алсыг ширтэн исгэрлээ. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., хэвлэл нийтлэл [хоршоо] (а. Хэвлэн нийтэлсэн бүхий л зүйл; б. Хэвлэх нийтлэх ажил эрхэлдэг албан байгууллага);


2. Хэвлэн гаргах ажлыг хариуцах газар: хэвлэлийн газар (ном, сонин, сэтгүүл, зурагт хуудас зэргийн эхийг бэлтгэж хэвлүүлдэг газар) дэлгэрэнгүй...
хэвлэл захиалга хэвлэл захиалах үйл явц
хэвлэлд нийтлэх ном сонинд хэвлэгдэх
хэвлэлийн алдаа хэвлэн гаргасан зүйлийн үг, үсгийн алдаа
хэвлэлийн нүүр ном бичиг, сонин сэтгүүлийн нүүр бүрийн хэвлэлийн өрц ба хөвөө захыг багтаасан тал хуудас
хэвлэлийн өрц ном, сэтгүүл зэргийн нүүр бүрийн үсэг, зургийг өрсөн байдал
хэвлэлийн тоо хэвлэсэн тоо ширхэг
хэвлэлийн тэг дармалласан үсгийн хэлбэр
хэвлэлийн хуудас а. Ном хэвлэлийн нүүр, тал; б. Ном, сонин, сэтгүүл зэрэг хэвлэл; в. 60х84, 60х92, 70х92, 70х108, 84х108 сантиметрийн хэмжээтэй хэвлэлийн цаасны талбайн хэмжээ
цэргийн хэвлэл цэрэг дайчдад зориулсан хэвлэл
хэвлэл мэдээлэл хэвлэх, мэдээлэх хэрэгсэл
ном хэвлэл хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон зохиол бүтээл, сонин сэтгүүл
сонин хэвлэл олон нийтэд мэдээ, мэдээллийг хүргэх, дамжуулах зорилгоор гаргаж буй хэвлэмэл материал
хэвлэл нийтлэл а. Хэвлэн нийтэлсэн бүхий л зүйл; б. Хэвлэх нийтлэх ажил эрхэлдэг албан байгууллага
хэвлэлийн газар ном, сонин, сэтгүүл, зурагт хуудас зэргийн эхийг бэлтгэж хэвлүүлдэг газар
хэвлэлийн бар хэвлэлийн бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг хувилж, олшруулахад зориулсан өрдөс юм уу цутгамал хавтан, бортого гэх мэт хэлбэртэй зүйл
хэвлэлийн будаг хэвлэлийн үйлдвэрийн үндсэн гол материалын нэг нунтаг болон холбогч бодисын нэгэн жигдийн хольц
хэвлэлийн машин ном, хэвлэл хэвлэхэд хэрэглэх тоног төхөөрөмж
хэвлэлийн бага хурал аливаа нэг үйл явдлын талаар хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад найдвартай эх сурвалжаас үнэн зөв мэдээлэл өгөх зорилготой хийдэг хурал
хэвлэлийн цаас хэвлэлийн үйлдвэрийн бараас дардас гаргаж хувилан олшруулахад зориулсан үндсэн материал