ХҮЧГҮЙ II

Исгэлэн хүчтэй биш: хүчгүй тараг (исээгүй тараг).

Ижил үг:

ХҮЧГҮЙ I