ХҮХЭР
/ хими /

Химийн махбод болох шар өнгөтэй шатах бодис, эмнэлэг техникт хэрэглэнэ: хүхрийн хүчил (бараг бүх дэлгэрэнгүй...

хүхрийн хүчил бараг бүх төмөрлөгтэй урвалд ордог химийн нэгдэл
хүхэр номхотгох хүхэр исэлдүүлэх уламжлалт арга
дарь хүхэр шатах тэсрэх бодис