хүүхдийн цэцэрлэг
сургуулийн өмнөх насны хүүхэд багачуудыг хүмүүжүүлэх газар