ХҮР III:
/ ургамал /

хүр өвс (иш нарийн, үзүүртээ салаатай, цагаавтархан цэцэгтэй, сүлжиж сэгс сав хийж болдог нэг зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХҮР I

ХҮР II:

ХҮР IV

ХҮР V

ХҮР VI

ХҮР VII

ХҮР VII:

Эргэн тойрон уулс дов толгодоор хүрээлэгдсэн бяцхан хөндий хонхор газар

Буянт-Ухаагийн хүр дотор хэдэн тэмээ идээшилнэ

Riili Laki2016-04-11 17:08:58