ХУУЛГА

1. Хуучин дээлийн өнгө: дээлийн хуулга (хуучин дээлийн өнгө) - Жанжааг өндийн чагнахад, дээлийн дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд;


2. Зориулалтын мод боловсруулах суурь машинаар чанаж зөөлрүүлсэн модыг нимгэн хуудсаар зүсэж гаргасан модон хуудас: хуулга наах дэлгэрэнгүй...

Цаасан хуулга

Цаасан хуулга маш олон төрөлтэй

Зочин 2019-02-12 09:48:11


Хуулга - Тодорхой нэг зүйлийг хуулж наахад зориулагдсан хуулгыг хуулга гэнээ.

Ах миний ном дээр хуулга нааж өглөө.

Зочин 2020-02-10 19:18:34