БАНЧИН
/ шашин /

Буддын шашны таван ухаанд гүнзгий суралцаж төгссөн лам - Манай мэдээчингүүд, энэ Майдарын нүргээн ихтэй хийх гэж дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Бид гурав., банчин богд (буддын шашны таван ухаанд мэргэшсэн том лам), банчин эрдэнэ (банчин богдын өргөмж цол).

банчин богд буддын шашны таван ухаанд мэргэшсэн том лам
банчин эрдэнэ банчин богдын өргөмж цол