ХУРААГУУР I

Дуу чимээ, үг яриа зэргийг шингээн бичиж авах багаж хэрэгсэл: дуу хураагуур (соронзон хальсанд аливаа дэлгэрэнгүй...

дуу хураагуур соронзон хальсанд аливаа дуу чимээг хураах хэрэгсэл
зай хураагуур энерги хурааж, түүнийг хэрэгцээтэй зүйлд нь зарцуулах хэрэгсэл
Ижил үг:

ХУРААГУУР II:

газрын тосны хуримтлал үүсгэх бүтэц

Тус сав газарт литологийн хураагуур голлож байна.

Зочин 2019-04-22 15:36:03