ХУЙСЧУУР

Амархан хуйсчиж, байнга уурлаж байдаг зантай: хуйсчуур хүн (амархан хуйсчиж уурладаг зантай

ууртай

Нэлээн ууртай хүн

Зочин 2016-01-04 11:48:20