БАНЖИД I
/ шашин /

Бурхны өмнүүр татдаг торгомсог чимэг.

Ижил үг:

БАНЖИД II