ХУВИЛГАГЧ

Юм, үзэгдэл зэргийг өөр болгогч: хувилгагч үсэг (монгол бичгийн дэвсгэрлэж орсон үсгийг гэдсээр хувилгадаг 22 үсэг), өнгө дэлгэрэнгүй... (өнгийг өөр болгогч)

хувилгагч үсэг монгол бичгийн дэвсгэрлэж орсон үсгийг гэдсээр хувилгадаг 22 үсэг
өнгө хувилгагч өнгийг өөр болгогч

хувилгагч үсэг-Й Г эр Г эм Н М Л Р гийгүүлэгчээр эхэлсэн үед - ШГҮЙ -СХИЙ гэсэн залгаврыг ГЭДЭС буюу У; Ү жийрэглэнэ

байгуулсан. Галигаар; байгуулагсан

Зочин 2018-04-03 23:31:20