ХӨХӨӨДИЙ :
/ одон орон /

хөхөөдий мэргэн (хөхөөдий мэргэдийн оронд багтдаг, дагуул одтой, хамгийн гэрэлтэй од; тэнгэрийн нохой).