хөндий цээж

юм мэдэхгүй мөртөө мэдэмхийрдэг зантай, бардам сагсуу

Ижил үг:

хөндий цээж