ХАШЛАГА

1. Юмыг хааж хорих, хаших хориул, хориг, хашаас, хашлага - Дараа болохгүй юу гэж хэлчхээд шигшүүрийн хашлага налж дэлгэрэнгүй.... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., хашлага онгойлгох (хааж хорьсон юмыг нь авах), хашлага хийц (барилгыг гаднын дулаан, бороо салхи, гэх мэт байгалийн үйлчлэлээс хамгаалдаг байгууламж), гүүрний хашлага (гүүрний хоёр этгээдэд барьсан аюулгүйн хашаас) - Гүүрний хашлагыг элгээрээ түшин зогсож тэдний ойртон ирэхийг хүлээв. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., тэрэгний хашлага (тэрэгний хашаас), хашлагатай ор (хашаастай ор), тулганы хашлага (тулганы хашаас), хашлага далан (үер уснаас хамгаалах зориулалттай голын захаар тулгаж хийсэн далан);


2. Шагай харвахад, сумыг тавьж няслах хэрэгсэл: хашлага сум [хоршоо] (шагайны сум болон сум тавьж харвах хэрэгсэл);
3. Худаг доторх хөрсийг нураахгүйн тулд хийсэн бэхэлгээ.

хашлага онгойлгох хааж хорьсон юмыг нь авах
хашлага хийц барилгыг гаднын дулаан, бороо салхи, гэх мэт байгалийн үйлчлэлээс хамгаалдаг байгууламж
гүүрний хашлага гүүрний хоёр этгээдэд барьсан аюулгүйн хашаас
тэрэгний хашлага тэрэгний хашаас
хашлагатай ор хашаастай ор
тулганы хашлага тулганы хашаас
хашлага далан үер уснаас хамгаалах зориулалттай голын захаар тулгаж хийсэн далан
хашлага сум шагайны сум болон сум тавьж харвах хэрэгсэл

Хашлаганы хамар - гар шагай харвахад сумыг хажуу талаас нь хашиж тогтоох, хашлага дээр суурилуулсан нимгэн мод болон ясаар хийсэн хамар.

Хашлаганыхаа хамраар зоолтоо бариад харваарай.

Зочин 2017-10-30 09:31:21