хачиг шиг наалдах
санасан хэргээ бүтээлгэхээр тухайн хүнийг салахгүй дагах

дагах төвөг болох

Хүнд хачиг мэт наалдах

Зочин 2017-09-18 23:30:13