БАЙРШУУЛАХ II

Юмыг байрлуулах, байлгах: мөнгө байршуулах (банкны дансанд мөнгө хийж байлгах).

мөнгө байршуулах

банкны дансанд мөнгө хийж байлгах

Ижил үг:

БАЙРШУУЛАХ I