ХАТАВЧ

1. Монгол гэрийн хаалга хана хоёрын уулзвар газар - Эх орон бид хоёр аавын гэрийн баруун хатавчинд амраг эхийн дэлгэрэнгүй... Б.Лхагвасүрэн. Гашуун өвс., хатавчин хаалга (хоёр тийш сөхөгддөг хаалга), хатавчаар хүйтэн орох (хаалга хана хоёрын уулзвараар хүйтэн салхи орох), хатавчны гэгээвч (зургаан ястай хаалганы зүүн баруун хатавчинд тогтоосон мод);


2. Хаалганы яс модонд хадах далбаа.

хатавчин хаалга хоёр тийш сөхөгддөг хаалга
хатавчаар хүйтэн орох хаалга хана хоёрын уулзвараар хүйтэн салхи орох
хатавчны гэгээвч

 зургаан ястай хаалганы зүүн баруун хатавчинд тогтоосон мод

хаалга хана хоёрын уулзвар

Зочин 2019-05-09 18:49:16