ХАСАГ I

Монголын баруун хэсгийн зарим нутаг, Казахстан улсад амьдардаг Алтай язгуурын түрэг хэлний бүлгийн хүмүүс.

Ижил үг:

ХАСАГ II

ХАСАГ III

Хасаг бол Хас-Саг гэсэн хоёр язгуур үгнээс гарсан...

Жишээ нь;Хас баатар,Саг гаралтай г.м.

Зочин 2015-05-21 14:52:00