ХАРГУУЛАХ

1. Хоёр зүйлийг хооронд харшуулах, хавируулах: шаазан харгуулах (шаазанг хооронд нь харшуулах);


2. Хоёр хүнийг хооронд нь маргалдуулах, зөрчилдүүлэх;
3. Хоёр хүнийг хооронд уулзуулах, нүүр учруулах;
4. [шилжсэн] Нэгэн юмыг нөгөөд нь харьцуулан тэнцүүлэх: аваа өгөө тэнцүүлэн харгуулах (аваа өгөөг харьцуулан тэнцүүлэх), дэлгэрэнгүй...
шаазан харгуулах шаазанг хооронд нь харшуулах
аваа өгөө тэнцүүлэн харгуулах аваа өгөөг харьцуулан тэнцүүлэх
дансаа харгуулах дансаа тулгах

харгуулан засах - бичиг зохиолыг эхтэй нь тулган нягтлах. Д.Цэдэв, Ван Мандуга найруулан зохиож, харгуулан засав.

Зочин 2015-06-19 17:34:54