ХАРАМЧ

Эд юм аливаа зүйлд харги, харуу, нэн харам зантай: харамч авгай (бусдад юмаа өгөх, авах зангүй), дэлгэрэнгүй...

харамч авгай бусдад юмаа өгөх, авах зангүй
харамч сэтгэл бусдаас эрхгүй юмаа харамлах бодол
хариг харамч харамч, гар хатуутай
харамчийн сэтгэлд ертөнц хоосон бэрдийн сэтгэл далай гэсэнтэй ойролцоо утгатай
харамч хүнд хань ховор нэн харамч хүнд нөхөр олдохгүй гэсэн санаа
харамч хүний санаа дүүрдэггүй хар нохойн гэдэс цаддаггүй харамч хүний санааг дүүргэх аргагүй гэсэн санаа

хоноц

дэрлэх гэр орны бараа харахгүй явах буюу тэнэж явах

Зочин 2019-03-06 18:21:01