ХАЙР I

1. Дотночлох сэтгэл, хайрлах сэтгэл: хайр булаах (дур татах, хайрлах сэтгэлийг машид төрүүлэх), дэлгэрэнгүй...


2. Өршөөл, хишиг, дээрхийн энэрэл, тус: дээрхийн хайр (дээрхийн хишиг), төрийн хайр (төрийн халамж, төрийн энэрэл), дэлгэрэнгүй...
хайр булаах дур татах, хайрлах сэтгэлийг машид төрүүлэх
хайр зарлах а. Хайртайгаа хэлэх, хайр сэтгэлээ илчлэх; б. этгээд. Ажил хэргээ бүтээхийн тулд бусдыг дотночлон гуйх, тал засах
хайр ихтэй маш хайртай, маш янаг
хайр хүрэх дотнолох сэтгэл төрөх
хайрын сэтгэл янагийн сэтгэл, дотнын сэтгэл
халуун хайр маш дотно сэтгэл
эхийн хайр эхийн энэрэл, өрөвч сэтгэл
халуун хайр маш дотно сэтгэл
хайр дур хайрлах хүсэл санаа
хайр дурлал янаг амрагийн дотночлох сэтгэл
хайр сэтгэл дурлан, хайрлах сэтгэл
хайр энэрэл өрөвдөн хайрлах сэтгэл
хайр элбэрэл эцэг эх, төрөл садан, үр хүүхдээ хүндэтгэн хайрлах, дотносох сэтгэл
хайраа дотроо халаа гаднаа монголчуудын хүүхэд хүмүүжүүлэх арга, хүүхдийг хэт эрхлүүлэх хэрэггүй гэсэн санаа
дээрхийн хайр дээрхийн хишиг
төрийн хайр төрийн халамж, төрийн энэрэл
хайр хишиг хайр өршөөл
хайр хүндэтгэл хүнийг энэрэн хүндлэх явдал
өршөөл хайр хайр өршөөл а. Ихэс дээдсээс хүртээх хайр ивээл; б. Дээд байгууллагаас олгосон шагнал
хайр хүндэтгэл маш эрхэмд үзэх бодол
хайр талархал ач тус хүргэсэн хүнд машид баярлан бахдах сэтгэл
хайр гам эд юмыг ариглах, гамнах сэтгэл
хайр гамгүй ариглах гамнах сэтгэлгүй
хайр найр өршөөл энэрэл
хайр найргүй өршөөл энэрэлгүй
Ижил үг:

ХАЙР II

ХАЙР III

ХАЙР IV

Бурханы хайр

Эдүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэг ч хамгийн агуу нь хайр мөн. 1 Кор13:13

Зочин 2019-05-16 23:43:42