ҮХЖИЛ

Хүн, амьтны эд эрхтэн үхэжсэн байдал, эд эс нь амьдрах, үржих чадваргүй болсон байдал.

үхжлийн голомт

үхжлийн голомт

Зочин 2018-08-04 18:03:52