ҮТЭГ I
/ хуучирсан /

Хуучин боол: үтэг боол (хуучин боол).

Ижил үг:

ҮТЭГ II

Панда гэх амьтаныг монголчилсэн нэршил

бага үтэг

Зочин 2015-02-16 16:32:51