Kh.Khuderbold нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт

Нэмсэн үг:

Нийт 1 үг нэмсэн байна.

Нэмсэн тайлбар:

Нийт 1 тайлбар нэмсэн байна.

Нийт 2 мэдээлэл санд оруулсан байна.Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.