ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 01-05
    1920
    Нууц бүлгэмийн 20 гаруй гишүүд Хүрээний Баруун өргөөнд цуглаж няцалт буцалтгүй тэмцэх тангараг тавьжээ

    Нууц бүлгэмүүд эхнээсээ өөрсдийгөө нам гэж нэрлэн хүрээний бүлгэмийг "Түшмэдийн нам", консулын дэнжийн бүлгэмийг "Ардын нам" гэж тус тусыг нэрлэж байсан нь зөвхөн нэр томьёоны зүйл хараахан биш, тэдний бүрэлдэхүүн, агуулга, зорилготой холбоотой байсан гэж түүхчид үздэг байна.

Илүү мэдээлэл