ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-09
    1912
    Хаант Оросын тал 10 дугаар сарын 21-нд баталсан Монгол-Оросын хэлэлцээрийг “Journal de Pekin” хэмээх сэтгүүлд анх удаа хэвлэн нийтлүүлсэн байна.

    Харин хэлэлцээрийн протоколыг арай хожуухан хэвлэн нийтэлсэн бөгөөд үүнийг Британийн мэдээлэлийн агентлаг Ройтерс нийтэлж, нийтэд мэдэгджээ.

Илүү мэдээлэл