ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 11-03
    1912
    Нийслэл Хүрээнд Орос-Монголын хооронд гэрээ байгуулагдав

    Тэрхүү хэлэлцээрийн 1-р зүйлд:“Их Орос улсын хаан эзний засгийн газраас Монгол улсад туслахад өөртөө тогтнож, өөрөө эзэрхэх ёс журам өөрийн газарт Хятадын цэрэг ба нүүдлийн иргэнийг оруулахгүй, өөрийн улсын цэрэг байгуулах эрхийг алдагдуулахгүй сахихад цөм тусална” гэжээ. Нэн ялангуяа энэ хэлэлцээрт хавсарган тогтоосон протоколоор хаант Орос улс нь Монгол орныг колоничлон мөлжих явдлаа бататгаж авчээ. 

Илүү мэдээлэл