ОН ЦАГ ТООЛОЛ

  • 01-18
    1771
    Торгуудын нүүдэл Урал голын хөвөөнд, 1-р сарын 19-20-нд Яйс хотод, 1-р сарын 21-нд Урал голыг гаталж Хасагийн талд оржээ.


Илүү мэдээлэл