Үер ихтэй, гол мөрний усны түвшин их: үертэй жил (үер их буусан жил), дэлгэрэнгүй...


  • үертэй жил - үер их буусан жил
  • үертэй гол - ихэд үерлэсэн гол, голын түвшин хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн гол

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.