1. Үгийн сангийн болон хэлзүйн тодорхой утга илтгэдэг үгийн сангийн үндсэн нэгж болох авиа утгын цогц - дэлгэрэнгүй...


2. Хэлсэн зүйл, яриа, сургаал, заавар: үг авалцах (хэл чимээ нэвтрэлцэх), үг авах (а. Үг алдуулах, ам хэлүүлж авах; дэлгэрэнгүй...
3. Дууны шүлэг; дуу дуулахад хэлэх зүйл: дууны үг (дууны шүлэг) - дэлгэрэнгүй...
4. Гэсэн санаа - Дайн гэдэг чинь хүн хүнээ ална гэсэн үг дээ. Л.Түдэв. Уулын үер.


 • үг бүтээх - үгийн үндэс болон язгуураас шинэ үг үүсгэх
 • үг бүтээх дагавар - шинэ үг үүсгэх бүтээвэр
 • үг зүй - хэлний үг бүтэх, хувилах зүй тогтол, үгийн сан хэл зүйн бүлэглэл болох үгсийн аймгийг судалдаг хэлний салбар ухаан
 • үг зүйн найруулга зүй - үгийн аймаг тэдгээрийн үг зүйн хувиллуудын найруулгын үүргийг судалдаг найруулга зүйн дэд салбар
 • үг найруулга - бичлэгийн уран сайхан
 • үгийн баялаг - тухайн хэлний үгийн сангийн хэмжээ
 • үгийн гарал - үгийн үүсэл
 • үгийн үндэс - үгийн үндсэн утга бүхий хэсэг буюу үгзүйн ёсоор янз бүрийн дагавар залгаж, цаашаа хувилгаж болох хэсэг
 • үгийн өргөлт - үгийн бусад үеэс илүү хүчтэй хэлэгддэг хэсэг
 • үгийн язгуур - үгийн цэвэр үндэс буюу цааш утга бүхий хэсгээр задалж үл болох хэсэг
 • ... үргэлжлүүлэн харах ...

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0

Melmii

Melmii

таавар

таавар

өөдгүй үг - бусдыг гомдоох олиггүй үг

Өөдгүй үг хэлэх гэвэл үхсэн хүн шиг дуугаа хорь. Өөрт тустай үгсийг олж уншлага мэт давтаж яв. ААЗ

Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.