I  

1. Толгойг нь тоононы хүрээн дэх нүхэнд хатгаж, бөгсийг нь ханын толгойд сагалдаргаар бэхэлж цаваг, дээвэр тавих дэлгэрэнгүй...


2. Байшин саравчны нуруу, хавирга нуруунд ташаалж тавих адрыг тоссон нарийн мод.


  • унь даагалах - хоёр унины толгойг оосроор холбож, нэг унин дээр тээлгэн, бөгсийг ханын хоёр толгойд өлгөж торгох
  • унь өлгөх - унийг тоононы нүхэнд шургуулж, ханын толгойд бэхлэх
  • унины бөгс - унийг хананд бэхлэх бүдүүн хэсэг
  • унины сагалдарга - унийг хананд бэхлэх оосор
  • унины толгой - унины нарийн үзүүр
  • унины үзүүр - унины нарийн хэсэг
  • унь хана - гэрийн туургаар босгон барих тор мод хийгээд түүнд бэхлэн тоононд шургуулан тогтоох урт мод
  • дааган унь - хүү гэрлэж шинэ гэр төхөөрөхөд эцгийнхээ гэрээс нэг унь авч, тоононы голыг чиглүүлэн чанх хойд талын уньтай зэрэгцүүлэн өлгөөд, зэрэгцээ хоёр унинаас холбож тогтоосон унь
  • савхан унь -  шув шулуун болгон зассан унь
  • шоргоолжин унь - унины улыг ханын толгойд суух догол углуур гаргаж хийсэн сагалдаргагүй унь

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.