1. Ном, бичгийг нүдлэн таньж чанга дуугаар буюу чимээгүй дотроо дуудах: унших чадвараа алдах (тархины дэлгэрэнгүй...


2. Цээжилсэн зүйлийг өгүүлэх: шүлэг унших (тогтоосон шүлгээ чээжээр унших);
3. Ном бичиг; унших бичиг (уншихад зориулсан сурах бичиг).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.