I  

Монгол гэрийн унийг тогтоож байдаг, цамхаг бүхий дугуй цагариг: хатгуур тооно (а. Налуу нүхтэй дэлгэрэнгүй...


 • хатгуур тооно - а. Налуу нүхтэй хатгуурын тооно; б. Унь нь салангид тооно
 • тоононы бөгтрөг - тоононы бөгтөр хэсэг
 • тоононы даага - тоононы дотор талд дөрвөн өнцгөөс нь угласан хигээс мэт мод
 • тоононы хорол - тоононы хүрээн доторх тоонолжин гол, даага, тушаа, хуруу зэрэг байдаг бүхэл бие
 • тоононы хүрд - тоононы хорол
 • тоононы хүрээ - тоононы гадна талын цагариг
 • тоононы хуруу - тоононд унь хэлхэхийн тулд тооныг тойруулан бэхэлсэн адил хэмжээний хуруу мэт мод
 • тоононы тушаа - тоононы даагыг холбож тогтоосон цагариг болон хөндөл моднууд
 • тоононы цамхаг - тоононы товойж гарсан гүдгэр хэсэг
 • тооно босгох - хаалга уяж, хана дугуйлан унь өлгөхөөр гэрийн тооныг дээш босгох
 • ... үргэлжлүүлэн харах ...

Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.