Томилох үйлийн үр дүнг заасан нэр, томилсон шийдвэр: томилолт авах (тухайн ажил үүргийг дэлгэрэнгүй...


  • томилолт авах - тухайн ажил үүргийг гүйцэтгүүлэхээр томилсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг авах, томилгоо авах
  • томилолтоор явах - албан ажлаар явах
  • томилолтын хуудас - ямарваа ажилд тохоон томилж явуулсныг албан ёсоор баталгаажуулсан бичиг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.