1. Хэрэглэгч, эзэмшигч: ашиглагч байгууллага (хэрэглэгч байгууллага);


2. Завшигч: улсын өмч ашиглагч (улсын өмч завшигч, үрэгдүүлэгч).


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.