1. Тайлбарлах үйлийн нэр, ямар нэг юмны тухай тайлбарлаж бичсэн, хэлсэн ярьсан зүйл;


2. уран зохиол Уншигч, найруулагч, жүжигчдэд зориулан жүжгийн зохиолын үйл явдал, тухайн нөхцөл, дүрийн гадаад төрх байдал, хэл ярианы маяг, зан чанар дэлгэрэнгүй...
3. Логик болон математикийн хийсвэр тоололд зориулсан загвар.


Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.