1. Утга агуулга, учир шалтгааныг дэлгэрүүлэн тайлж хэлсэн ба бичсэн зүйл - дэлгэрэнгүй...


2. Шалтаг: тайлбар тавих (шалтаг, шалтгаан хэлэх) - Тэд тайлбар тавиад халгаасангүй. С.Лочин. дэлгэрэнгүй...
3. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн тогтолцоонд нийгэм, улс төрийн чухал үйл явдал, бичиг баримтыг тайлбарладаг задлан шинжилгээний нэгэн шуурхай дэлгэрэнгүй...
  • тайлбар бичих - тухайн зүйлийг учрыг тайлан бичих
  • тайлбар толь бичиг - үгийн утгыг дэлгэрүүлэн тайлбарласан толь бичиг
  • тайлбар сэлт - ном бичиг зохиолын тайлбар болон бусад зүйл
  • тайлбар хавсаргах - нэмэн дэлгэрүүлсэн зүйл тусад нь хавсаргах
  • тайлбар хийх - тухайн зүйлийг илүү тодорхой ойлгомжтой болгох үүднээс нэмэн дэлгэрүүлж тайлбарлах
  • зургийн тайлбар - зургийг хаана, хэзээ, хэнтэй, яагаад авхуулах болсон тухай үзэгчдэд нэмэлт мэдээлэл өгөх зорилгоор хийсэн тайлбар
  • үгийн тайлбар - утга нь бүрхэг үгийн утгыг тайлсан тайлбар
  • зүүлт тайлбар - тухайн зүйлийн талаарх нэмэлт мэдээлэл, ишлэн авсан ном зохиолын нэр зэргийг доор нь хадсан болон ард нь хавсаргаж өгсөн тайлбар
  • тайлбар нэмэлт - ямар нэгэн зүйлийг нэмж тайлбарлан нөхвөрлөсөн нь
  • тайлбар тавих - шалтаг, шалтгаан хэлэх

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.