I  

1. Юмны хэлбэр хэмжээ, амт шимт тохирох: яв цав таарах (ямар ч өө сэвгүй тохирох), дэлгэрэнгүй...


2. Юмны сэтгэл санаанд тохирох, нийцэх: санаанд таарах (уг хүн, юм сэтгэлд нийцэх, тохирох), уяа сойлго таарах (уяж дэлгэрэнгүй...
3. Давхцах;
4. Санамсаргүй дайралдах, уулзалдах, учрах, тохиолдох: замд таарах (замд санамсаргүй дайралдах), *сүлд таарах (аз дэлгэрэнгүй...
5. [шоодсон] Болхи, буурай, сэтгэлд нийцэхгүй, хангалтгүй байх: мөн таарч дээ (ямар нэг юм санаанд нь нийцээгүйгээс хэлэх үг);
6. [шилжсэн] Адил төстэй болох: таарсан амьтад муушаасан (муу зан ааш, үйл хөдлөлөөрөө адилхан хүмүүс).Ижил үг

Зураг оруулах     Тайлбар нэмэх

0  0
Холбогдох зураг одоогоор алга байна.


Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн ‘Menksoft 2012’ үсгийн тиг хэрэглэж байна. www.Menksoft.comТус толийн талаарх санал хүсэлтээ contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.